Det inviteres til å komme med forslag på kandidater til

Steigen kommunes Kultur- og Næringspris for 2012.
Forslaget på kandidat må begrunnes.

Næringsprisen
kan tildeles bedrifter, organisasjoner,
institusjoner eller enkeltpersoner og skal stimulere til
videreutvikling og nyskaping.
 
 

Kulturprisen
kan tildeles lag, foreninger eller enkelt-
personer som har gjort en særlig innsats for kulturlivet.
 


Kulturmidler
kan søkes av lag og foreninger.

Forslag må være ankommet
Steigen kommune, Næringskontoret/
Kulturkontoret, 8283 Leinesfjord.
evt. postmottak@steigen.kommune.no
innen 15. november 2012.