Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har publisert en film på Facebook med informasjon om krav til registrering av reise for alle som skal reise til Norge.