Ved å trykke på linken kan du se og høre dagens kommiunestyremøte.
https://www.youtube.com/watch?v=xahHjyeTyHw