Fristen nærmer seg for politiske partier og andre som stiller liste ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.

Listeforslaget må ha kommet frem til kommunen/ fylkeskommunen kl 12:00 (dagtid) mandag den 1. april 2019.

Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.

For ytterligere opplysninger, se www.valg.no eller ta kontakt med kommunen/ fylkeskommunen.