Vi har fått spørsmål om hvordan kaia på Storskjæret driftes. Hvem har ansvaret for administreringa og hvor skal man henvende seg om man tenker å benytte kaia?

Cermaq sitt slakteri på Storskjæret har ansvaret for å administrere gods for Steigen kommune over kaien. Cermaq og slakteriet har gjennom avtale førsterett til å bruke kaia, men kaia skal også kunne benyttes av andre når det ikke er til hinder, eller medfører en sikkerhetsrisiko for Cermaqs eller slakteriets virksomhet.


Andre selskaper/båter som ønsker å benytte seg av kaien skal derfor henvende seg til Cermaq for nærmere avtale om tilgang til kaia. Cermaq har ansvar for å rapportere denne bruken av kaien tilbake til Steigen kommune for fakturering av havneavgift.

 

Kontaktpersoner hos Cermaq er:
Slakterisjef Truls Aasjord (mob: 90 07 20 29)  
Mail: truls.aasjord@cermaq.com

Teknisk leder Morten Mehus (mob: 48 28 64 68)
Mail: morten.mehus@cermaq.com