Kommunen benytter Varsling 24 for å varsle husstander og bedrifter i et geografisk område om hendelser via SMS og e-post.

Klikk på linken for mer informasjon om tjenesten og hva du gjør hvis du ikke har mottatt varsel: https://varsling24.no/kundeinfo