Kokevarslet for abonnenter til Nordfold vannverk vedvarer og vil gjelde inntil vi kan gå tilbake til stabil drift fra hovedkilden.

Det fantastisk flotte sommerværet har vært krevende for driften av vannverket. Tilsiget har vært dårlig i lengre tid og hovedfokus for driften har vært å sørge for å få tilgang til nok vann. Det er blant annet lagt ut ekstra ledning for å tilføre mer vann direkte til inntaket, samt andre tiltak i forbindelse med selve inntaket.

Det siste døgnet har det kommet godt med nedbør, men denne nedbøren alene vil etter vår vurdering ikke være nok til å sørge for stabil levering over hovedkilden. Vi følger med på utviklingen i tilsiget og vil så snart det er tilrådelig koble tilbake til hovedkilden. Vår vurdering pr i dag er at en overgang tilbake til hovedkilden tidligst vil kunne skje neste uke.

Inntil omkobling skjer vil kokevarslet gjelde.