Vannverkets hovedkilde ble koblet på igjen etter tørkesommeren for ca fjorten dager siden. Det viser seg at det tar lengre tid en forutsett å få «skylt gjennom» alle rørene ut til abonnentene etter omkoblingen.
 
Derfor finner vi fortsatt for høye verdier av sporstoffer i vannprøvene som gjør at kokevarselet ikke kan oppheves. Vannprøvene blir stadig bedre og nye prøver tas fortløpende. Det må tas flere prøver over noen dager som alle er godkjente før kokevarslet kan oppheves. Kokevarslet vil derfor tidligst kunne bli opphevet fredag 20.september, da forutsatt at vi nå får godkjente prøver fremover.

Det vil være en fordel med god sirkulasjon på ledningsnettet, så vi oppfordrer til at abonnentene bruker litt ekstra med vann fremover.