Flyttinga til ny vannkilde fører til at det sendes ut kokevarsel. Dette er standard prosedyre i disse tilfellene. Det tas nå fortløpende vannprøver som sendes inn til laboratorium for vurdering, og vi forventer tidligst å kunne oppheve kokevarslet mot slutten av neste uke. Dette avhenger av positive svar på våre vannprøver.

Slik det er med godvær for tiden, og med det vi kjenner til av tilsig til hovedkilden, må vi påregne at reserveløsningen vil vare ei god stund framover. Det må komme betydelig med nedbør før vi kan gå over til hovedkilden igjen.

Folkehelseinstituttet og Mattilsynet har lagd en felles brosjyre om hva det vil si å ha et kokevarsel, og hvordan man skal forholde seg til det.

Se link for nærmere info:

Hva bør du gjøre hvis du får beskjed om å koke drikkevannet? - FHI