Vi gjennomfører oppmåling av tomter , både eksisterende og nye i henhold til Matrikkelloven. Oppmålingen kan blant annet omfatte klarlegging av eksisterende grensepunkt, grensejustering, punktfeste, arealoverføring og sammenslåing. Videre arbeider vi med ajourhold av FKB-data, Matrikkeloverføring, kontroll av private reguleringsplaner og salg av FKB-data.

Hovedsesongen for oppmåling er mellom 16. april og 1. novenber, med forbehold om vær og føre.

Kart over Steigen finner du HER

Gebyrregulativet finner du HER.

Skjema og blanketter:

 1. Søknad om deling av grunneiendom/Rekvisisjon og oppmålingsforretning 
   
 2. Grensejustering

Skjema og blanketter fra Statens kartverk, Tinglysing finner du HER.
 

 1. Skjøte
 2. Arv og skifte
 3. Erklæring om rettighet eller servitutt
 4. Bestillingsskjema (Grunnboksutskrift og kopi av tinglyst dokument)
 5. Festekontrakt
 6. Pantedokument
 7. Oppløsning av sameie
 8. Arealoverføring
 9. Borettslagsandeler
   

Andre blanketter fra Statens kartverk du HER:                                 Oppmålingsingeniør Vladislav Ignatev, tlf. 477 96494 (vladislav.ignatev@steigen.kommune.no)
Geodataansvarlig Kenneth Willanger, tlf. 416 94639 (kenneth.willanger@steigen.kommune.no)