Kulturprisen 2019   
Næringsprisen 2019  
Frivillighetspris 2019


Det inviteres til å komme med begrunnede forslag på kandidater.

Kulturprisen kan tildeles lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats for kulturlivet.


Statutter for kulturpris

Tidligere kulturprisvinnere PDF document ODT document

Næringsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner og skal stimulere til videreutvikling og nyskaping.

Statutter for næringspris

Frivillighetsprisen kan tildeles en person, en gruppe eller en forening som med sine ideer og pågangsmot har vist stor frivillig innsats for trivsel, livskvalitet og gode nærmiljø i kommunen.
Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi gjennom å løfte frem gode eksempler på resultat av frivillig innsats.


Statutter for frivillighetspris

​Tidligere frivillighetsprisvinnere


Forslag må være kommet til Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord evt. postmottak@steigen.kommune.no innen 5 november 2019.