Ved en eventuell atomulykke i vårt område kan radioaktivt jod bli spredd via luften, og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Dette kan øke risikoen for å senere utvikle kreft i skjoldbruskkjertelen, særlig i enkelte grupper av befolkningen.
 
Hvis man er under 40 år, gravid, ammende, eller har hjemmeboende barn, anbefaler sentrale myndigheter at man har jodtabletter i hjemmet. Tilskudd av naturlig jod ved en atomulykke vil blokkere opptaket av radioaktivt jod. Fra 1.11.18 kan jodtabletter kjøpes reseptfritt på norske apotek.
 
Ytterligere informasjon, samt kontaktinformasjon ved spørsmål finnes her: https://www.nrpa.no/filer/a85a2f5709.pdf
 
Kommunen har også et lager med jod-tabletter til bruk ved atomulykker. En arbeidsgruppe i kommunen arbeider med en beredskapsplan for distribusjon av disse tablettene ved en eventuell ulykke. Blant annet inngår det i planen at skole- og barnehagebarn i ordinær arbeidstid vil kunne motta jod-tabletter på grendeskolene. Planen forventes ferdigstilt i slutten av januar 2019.
 
 
Mvh

Einar Stødle

Kommuneoverlege
Steigen Kommune