Forslag til detaljreguleringsplan for Steigen Vikingstue er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn med frist for innspill satt til 11. april 2023.

https://www.steigen.kommune.no/hva-mener-du-om-utbygging-av-steigen-vikingstue.6585524-469952.html

Det blir i den sammenheng arrangert et informasjonsmøte for naboer og andre berørte/interesserte.

Tid: onsdag 22.3.2023 kl 20.30

Sted: Steigen Vikingstue

Tiltakshaver/planlegger og Steigen kommune vil være til stede og orientere om planforslaget og svare på spørsmål. Enkel servering.