Steigen kommune ønsker med dette å komme med oppdatert informasjon om arbeidet med vaksinering av befolkningen i kommunen.

Steigen kommune har per i dag to typer vaksiner, det er Pfizer mRNA og AstraZeneca.
 
AstraZeneca er ikke godkjent vaksine for personer over 65 år, og derfor får denne gruppen tilbud om Pfizer mRNA. Kommunen mottar ukentlig et mindre antall doser av Pfizer -vaksine i forhold til AstraZeneca. Det tar derfor litt tid å få vaksinert gruppen over 65 år.
 
Vaksineringsteamet er ferdig med andre runde vaksinering av gruppen hjemmeboende 85 år eller eldre og beboere på sykehjem/omsorgsbolig. Det arbeides nå med å vaksinere gruppen av befolkningen 75-84 år. Alle som har ønsket vaksinering blir kontaktet forløpende for vaksinering i henhold til antall doser kommune får tilgjengelig. I de neste to ukene (uke 10 og uke 11) forventer vi å motta 54 doser av Pfizer-vaksinen.

Steigen kommune mottar langt flere doser av AstraZeneca-vaksinen, og gjennomfører vaksinering av resterende grupper i henhold til vaksineringsplanen. Neste uke (uke 10) mottar kommunen 100 nye vaksiner av denne typen. Gruppen 55-64 år med underliggende sykdommer får nå tilbud om vaksine, og det er ønskelig at de som får melding om vaksinering fra legekontoret går inn og gir tilbakemelding på HelseNorge.no.

Det forventes at helsepersonell i kommunen skal være ferdig vaksinert i løpet av uke 10.

Kommunen er pliktig å tilby alle som oppholder seg i Steigen over lengre tid vaksine. Vi har kun oversikt over personer som har fastlege her, eller med folkeregistrert adresse i Steigen. Personer som ikke har dette, og faller inn under prioriteringsgruppene, bør ta kontakt med legekontoret.