Teknisk kontor vil med dette informere litt nærmere om årsaken til kokevarslet som ble gitt i går.
Hovedårsaken er at det har vært lite nedbør siste måneden. Hovedkilden vår i skoleelva ovenfor skolen har siden 80-tallet blitt tørr ved flere anledninger. Derfor ble det for ca. 20 år siden anlagt reserveinntak og ledning fra Almenningselva. Vi sender ut råvann herfra nå, så derfor ble det sent ut kokevarsel i går. Vi håper snarest å få en forsvarlig løsning for tilsetting av klor for desinfisering, og håper da å få kokevarslet opphevet. 

Vi vil samtidig orientere om at det pågår i dag et lekkasjesøk i Nordfold, mellom KUN og Coop. Denne lekkasjen er en medvirkende årsak til at vi måtte bytte kilde. Hvis lekkasjen blir funnet vil totalforbruket gå ned såpass mye at vi kan gå tidligere tilbake til hovedkilden.  Hvis noen av våre abonnenter i Nordfold har mistanke om et oppkomme som kan være fra kommunal vannledning, så vil vi gjerne høre fra dere.

Vi sender ut en oppdatert informasjon om Nordfold vv førstkommende fredag kl 15.00.

Teknisk kontor 13/1-2021