Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Høringsbrev - Endring i lov om sosiale tjenester

11.06.15

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i § 44 i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Lovforslaget innebærer en oppmykning av taushetsbestemmelsen i sosialtjenesteloven, slik at enkelte opplysninger om personer som har mottatt sosiale tjenester kan utleveres politiet og kriminalomsorgen.

Frist for å svare på høringen er 30. september 2015.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2415340.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

 

Med vennlig hilsen

Arbeids- og sosialdepartementet

Tlf.: 22 24 85 00

E-post: postmottak@asd.dep.no