Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

LANGNESVIKA NÆRINGSOMRÅDE

Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan

18.06.15

Plan- og ressursutvalget vedtok den 16.6.15 å sende forslag til detaljreguleringsplan for Langnesvika næringsområde ut på høring og å legge planen ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 12-10. Planforslaget består av plankart og planbeskrivelse med reguleringsbestemmelser.

Planforslaget viser utbedring av avkjørsel fra fv. 631, omlegging av veg til molo, naustområde og utvidelse av areal til industriformål ved Bøteriet.

Eventuelle merknader må framsettes skriftlig innen 21.8.15 til:

postmottak@steigen.kommune.no eller Steigen kommune, 8283 Leinesfjord
 
Dokumentene finner du her: