Åpningstid:  

Mandag - fredag kl 08:00- 15:00

Telefon helsesøster: mobnr. 928 40 316 eller 901 77 048

Resepsjon Steigentunet: 75784800

Steigen helsestasjon har en egen Facebookside. Den finner du her.

Helsestasjon for ungdom i Steigen kommune har egen Facebookside. Den finner du her. 

Nyttige linker:

Helsestasjons - og skolehelsetjenesten

Foreldreveiledning PMTO 

Reisevaksinering 

Ammehjelpen

 

VELKOMMEN TIL OSS!