Skjermbilde.PNG

Det som skjer nå i samfunnet har vi aldri opplevd før i nyere tid. Til tross for alt som skjer rundt oss er det viktig at vi prøver å leve så normale liv som mulig, og ta vare på hverandre. Hamarøy og Steigen kommuner jobber kontinuerlig med å følge situasjonen og iverksette tiltak for å beskytte innbyggerne, og spesielt de sårbare gruppene. Ordfører Britt Kristoffersen fra Hamarøy og Wibeke Aasjord Juul ordfører i Steigen appellerer til innbyggerne: 

Kjære innbyggere i Steigen og Hamarøy 

Det er utfordrende tider i disse dager, hvor hver enkelt av oss opplever å få innskrenket vår frihet som følge av smitteverntiltak. Vi må nok belage oss på at dette kommer til å ta tid. Livet slik vi er vant til det, blir begrenset.

I denne situasjonen vil vi oppfordre alle til å stå sammen og være solidariske. Vi har ikke vært i en tilsvarende situasjon tidligere, så vi arbeider kontinuerlig for å evaluere alle innførte tiltak og finne gode løsninger.

Situasjonen i våre kommuner per tirsdag 17.mars, er at vi ikke har påvist noen smittede. Vi har spredt bosetting og få, større møteplasser. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å håndtere dette på en kontrollert måte.

Som ordførere er vi veldig takknemlige for alle som i disse dager gjør en ekstremt viktig jobb for å holde samfunnet gående. Vi er samtidig bekymret for de deler av næringslivet vårt som blir utfordret. Vi har også forståelse for alle som har ubesvarte spørsmål.

Nå er fokuset på å bryte smittekjeden for å stoppe spredning. Mange andre spørsmål kan vi løse etter hvert. Vi kan alle sammen bidra til at vi kommer oss gjennom dette på en god måte. Så vår oppfordring er: 

  • Støtt opp om lokalt næringsliv i den grad det er mulig akkurat nå.
  • Hjelp din nabo, snakk med barn og unge, og gi en hånd til dine sambygdinger når det trengs. For enkelte kan denne situasjonen oppleves som veldig vanskelig. Vi tror at alle kan bidra til å trygge hverdagen for hverandre, via telefon eller gjennom små tjenester.
  • Snakk om også de positive tingene i hverdagen, det er viktig. 
  • Følg med på kommunenes hjemmesider, på www.steigen.kommune.no og www.hamaroy.kommune.no der vi deler informasjon om koronasituasjonen løpende.
  • I tillegg må vi fortsette å følge råd om veldig god håndhygiene og avstand når vi møtes.

Ta vare på hverandre!