Valgstyret godkjente i møte den 22.05.19 følgende listeforslag:

Valglister med kandidater