Det dukker jevnlig opp spørsmål, krav og innspill til kommunale veier som burde oppgraderes og/eller asfalteres. Ønskene er mange og behovet stort.
 
Asfaltering og oppgradering av veinettet er kostbare tiltak som ikke gjennomføres uten at det er foretatt en direkte bevilgning til dette (ekstra midler i budsjettet). Erfaring viser at det kan gå flere år mellom hver gang kommunestyret finner rom til denne typen tiltak i budsjettprosessene.
 
Det foreligger en prioriteringsliste for hvilke veier som skal asfalteres og/eller oppgraderes. Denne ble vedtatt i formannskapet i 2015.
 
Vi har gjennomgått denne prioriteringslisten og tatt ut de veiene som er blitt gjennomført. Gjeldende prioriteringsliste ser da slik ut:
 
Gjenstående veier/veistrekninger som skal asfalteres er som følger:
1. Nordfold, Kalvdalen boligfelt – 400 meter
2. Bøveien – 800 meter
3. Marhaugveien – ikke oppgitt lengde
 
Gjenstående veier/veistrekninger som er prioritert til ekstraordinært vedlikehold:
1. Sommernesveien – 600 meter
2. Nordskot, mot helikopterplass – 800 meter
3. Vinsnes  - 200 meter
4. Røtnes – 600 meter
5. Åbornesveien – 1000 meter
6. Vågsveien – 1000 meter
 
(for nærmere spesifisering av tiltak, stedsangivelser og lenge/strekninger se formannskapets vedtak 15/15 & 43/15)