Myndighetene har vedtatt å forlenge de strenge smitteverntiltakene for Bodø og de ni nærliggende kommunene i Salten, se oppdatert informasjon fra kriseledelsen 12. mars

Smittesituasjonen i Bodø er ustabil og i utvikling. Selv om smitten i de omkringliggende kommunene foreløpig er lav, er de bekymret for spredning av smitte fra Bodø, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding, onsdag 17 mars.

Bodø kommune fortsetter i tiltaksnivå A (særlig høyt).

De ni andre kommunene i Salten fortsetter i tiltaksnivå C (ganske høyt tiltaksnivå). Det er følgende kommuner: Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.

Tiltakene som ble bestemt å gjelde fra forrige helg og en uke frem, er nå forlenget til 11. april.

Forskriften 5 C