Du kan forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08.30 og kl. 14.30 fra 10. august til og med 8. september 2023.
Forhåndsstemmingen foregår på Servicekontoret, Rådhuset, Leinesfjord.


Det vil også bli mulighet til å forhåndsstemme på Engeløya, på Leines og i Nordfold.
Nordfold – Båtbua mandag 4. september 2023 kl. 10.30 – 14.30
Leines – Coop Leines tirsdag 5. september 2023 kl. 10.30 – 14.30
Engeløya – Joker Våg onsdag 6. september 2023 kl. 10.30 – 14.30
 

I tillegg vil det bli forhåndsstemming på Toppen, Steigentunet og Leinesfjord omsorgsleiligheter 
torsdag 7. september 2023.
Her vil det avtales nærmere klokkeslett med de enkelte plassene. 

Hvis du stemmer i en annen kommune enn den du er bosatt i, blir stemmen sendt til din hjemkommune (der du var registrert bosatt pr. 30. juni 2023).
Siste frist for slik forhåndsstemming er 8. september 2023.

Det er ikke nødvending å ha med valgkort for å få stemme, men husk legitimasjon (må inneholde, navn, fødselsdato og bilde).