Det skjer mye godt og positivt folkehelsearbeid i Nordland. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en synliggjøring av de tilbud som eksisterer i kommunen og i lokalmiljøet.
Ei god folkehelse i en befolkning er summen av alt vi gjør sammen.

Steigen  kommune ønsker å invitere ALLE: lag og foreninger, skoler, barnehager, bedrifter, innflyttere, innbyggere, pensjonister, eldre og unge til å bidra i markeringen.


Det kan være enkeltstående arrangementer, eller det kan være de faste aktivitetene som lag og foreninger allerede arrangerer.

Folkehelseuka sammenfaller i år med Friluftslivets uke, som sparkes i gang med at «hele Norge»sover ute lørdag 5. september, #nattinaturen. Det passer derfor ekstra godt å arrangere et friluftsarrangement eller en utendørsaktivitet.

Til dere som skal planlegge høsten er det fint om dere markerer denne uka inn i kalenderen. Tida går så fort og snart er det september.

Alle som ønsker å markere Folkehelseuka 2020 oppfordres til å melde inn tiltak til meg innen 28.august. Det vil bli laget et felles program for hele kommunen.
Ta kontakt på tlf 47697369 eller på mail til  hanne.marhaug@steigen.kommune.no

Alle arrangører må ha et ekstra fokus på smittehensyn, og må følge de gjeldende pålegg og føringer som kommer fra helsemyndighetene.

Da håper jeg at vi kan få til ei uke med mange gode tiltak for folkehelsen.


Hanne Marhaug  
Folkehelsekooordinator Steigen kommune.