Mange barnefamilier i Norge har av ulike årsaker ikke mulighet til å dra på ferie. Røde Kors tilbyr derfor Ferie for alle et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier. Ferie for alle skal bidra til sosial deltakelse og utvikling, inkludering og gode opplevelser. Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors tilstede for gjestene, ikke som fagpersoner, men som medmennesker. Foreldrene har selv ansvar for barna sine.

For påmelding og mer informasjon:
Invitasjon til høstferie


https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/

Røde-kors-logo.jpg