Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Eiere av landbrukseiendommer i Steigen, Hamarøy og Tysfjord

13.01.15

Vi ønsker å få kontakt med alle dere som har dyrka jord, enten den brukes av dere selv, leies ut eller ligger ubrukt.

Brev til eiere av landbrukseiendommer

Melding om behov for leiejord