I dag er vi kommet godt i gang med å etablere en egen avdeling på Steigentunet for å kunne ta imot syke som følge av coronaviruset. Dette blir organisert med egen direkte inngang til avdelingen, og i samarbeid med ansatte, ambulansetjenesten og øvrige kommunale tjenester. 

Pasienter som allerede bor på Steigentunet i dag, er ivaretatt ved de tiltakene som er satt i gang for å hindre at de blir utsatt for eventuell smitte; 
- sterkt begrenset mulighet for besøk på Steigentunet, ansatte følger de restriksjonene som sentrale myndigheter pålegger oss, lokale retningslinjer om innreise til kommunen med karantenebestemmelser, samt at kantina nå blir stengt for alle fra i morgen den 17. mars. Matbestilling til beboere i omsorgsboligene ivaretas som før.