Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Varsel om oppstart av arbeid for

Detaljreguleringsplan Jensvik

10.12.15

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering av Jensvik i Bogen i Steigen kommune. Oppdragsgiver for planen er Asle Bogen.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for sentrumsformål, tjenesteyting, boliger, utleiehytter (fritids- og turistformål) og småbåthavn med tilhørende infrastruktur.

 

Kart med avgrensning av planområdet og annen informasjon om planarbeidet fremgår av oppstartbrevet (Oppstartsbrev Jensvik.)

 

Lurer du på noe, kontakt Plankontoret:

Leif C. Skorem, leif@plankontoret.net/ tlf 72 42 81 67 eller

Sissel Enodd, sissel@plankontoret.net tlf 72 42 81 66/452 69 562

 

Innspill planarbeidet sendes innen 22.01.16 til:

leif@plankontoret.net eller

Plankontoret,

Myrveien 1, 7391 Rennebu