I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 
 
Kommune: Steigen
Søker: Cermaq Norway AS (961 922 976)
Søknaden gjelder: Biomasseendring og utlegging av fôringsflåte
Omsøkt størrelse: 4.000 tonn MTB
Lokalitet: 30176 Flehammer i Vinkfjorden
Midtpunkt anlegg: 67*43.752 N og 15*26.659 Ø
Midtpunkt flåte: 67*43.828 N og 15*26.820 Ø
 
Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, Rådhuset og vedlagt her. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost postmottak@steigen.kommune.no eller per post til Steigen kommune, Rådhuset, 8283 Leinesfjord, innen 20. mai 2020.