I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn
 
Kommune: Steigen
Søker: Cermaq Norway AS (961 922 976)
Søknaden gjelder: Biomasseendring og endring av areal ved akvakulturlokalitet 
Omsøkt størrelse: 5.500 tonn MTB
Lokalitet: 11312 Svartfjell
Midtpunkt anlegg: 67*56.369N og 15*30.190Ø
Midtpunkt flåte: 67*56.215N og 15*30.311Ø