Etter samråd med Mattilsynet vil Steigen kommune med dette orientere om registreringsplikten for vannforsyningen til private boliger. Hvis du deler vannkilde (brønn, elv, eller annet) med en eller flere, så skal den registreres hos Mattilsynet. Registreringen er gratis. Se mattilsynet.no  for fremgangsmåte og mer informasjon.

 

Steigen K, Teknisk Avdeling.