Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

KUNNGJØRING - SØKNAD OM NY LOKALITET AKVAKULTUR

11.07.12
Iflg. lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 m/forskrift, legges følgende søknad ut til offentlig høring.

 

Kommune: Steigen
Søker: Mainstream Norway AS
Org.nr. 961 922 976
Søknaden gjelder: Ny lokalitet
Omsøkt størrelse/produksjon: 3900 tonn MTB
Lokalitet: Ånderbakk
Kartref:  67*45.281`N  15*42.263`E
Kontaktperson: Truls Hansen Tef: 90 95 99 65
 
Søknaden er også utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 17.08.2012 
 
 
Mer info om saksgangen finnes på:
 
 
Dokumentene:
 
Søknad               Strøm Ånderbakk            B-undersøkelse Ånderbakk        Hovedrapport       
 

 

Gunnar Svalbjørg

Plan- og miljøvernleder Steigen kommune                                                                                                                            

Tlf: 757 78800  Mob: 970 18612