Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

PLANPROGRAM - REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL STEIGEN - HØRING

15.05.12
Steigen kommune har vedtatt oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel for Steigen. I den forbindelse legges planprogrammet for planprosessen ut til offentlig ettersyn


Planprogrammet er en arbeidsplan for gjennomføringen av planarbeidet. Formålet med planprogrammet er å informere om planarbeidet og få inn synspunkter i en tidlig fase av planarbeidet. I tillegg skal planprogrammet sikre medvirkning, avdekke eventuelle behov for utredninger, og bidra til at planleggingen blir målrettet og forutsigbar. Alle som ønsker det kan komme med innspill til planprogrammet mens det ligger til offentlig ettersyn.

Når det gjelder konkrete innspill på ny og endret arealbruk i ny kommuneplan legges det opp til at dette skal gjøres gjennom en bred og åpen prosess høsten 2012. Dette vil bli kunngjort spesielt.
Planprogrammet er også tilgjengelig på Steigen kommune, rådhuset, biblioteket
Innspill til planprogrammet sendes Steigen kommune, Rådhuset, 8283 Leinesfjord eller e-post til postmottak@steigen.kommune.no senest 29.6.2012.
Ved spørsmål kontakt plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg, 75778800, gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no.