Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

TIDLIG JAKTSTART PÅ GRÅGÅS I DELER AV NORD-SALTEN

15.07.10
Etter søknad fra de tre kommunene, har Fylkesmannen i Nordland fastsatt forskrift
om utvidet jakttid på grågås i deler av Tysfjord, Hamarøy og Steigen kommuner.
Forskriften gjelder for årene 2010 og 2011.
Hvilke områder det er utvidet jakttid i, framgår av "forskrifta".

Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden 2010 og 2011 i nærmere
angitte områder i kommunene Hamarøy, Steigen og Tysfjord i Nordland fylke.

Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 13.07.10. Forskriften er fastsatt med hjemmel i §§ 15
og 16 i lov av 19.06.09 om forvaltning av naturens mangfold, og §3 i forskrift av 01.02.07 om
jakt - og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og
med 31. mars 2012.

§1. Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 6. august til og med 20. august for perioden
       2010 og 2011 i deler av kommunene Hamarøy, Steigen og Tysfjord.

§2. Jaktområdet avgrenses til innmark og i randsonen på inntil 50 m fra innmark på
       gnr/bnr 57/1 og 2, 56/1,4 og 5, 48/2 og 3, 40/2, 20/2 og 4, 21/5, 99/2,3 og 6, 86/8 og 13, 91/5,
       79/1 og 12, 82/4 i Steigen kommune.
       Gnr/bnr 93/1,4 og 6, 87/1,2,3 og 4 i Hamarøy kommune og gnr/bnr 74/1, 75/1,2,4 og 5,
       68/5, 70/1, 72/1,2 og 3, 73/1 og 2 i Tysfjord kommune.
       Det er ikke tillatt å jakte på friområder i henhold til forvaltningsplanen.

§3. Det tillates jakt innenfor tidsrommet fra kl. 04.00 - 11.00.

§4. Denne forskriften trer i kraft straks.