Vi opplever stor pågang fra pårørende som vil besøke sine kjære i sykehjemmet- så flott!

Besøk skal avtales på forhånd, aller helst innen kl. 14.00 dagen før besøket. Ta kontakt med avdeling for interne besøksdager og rutiner.

Vi prøver å legge til rette for at det nå kan tillates å være tre pårørende i hvert besøk. Men ikke flere enn tre på en gang, da må evt besøket dele seg opp og komme i omganger. Vi setter pris på at dere tar hensyn til dette.

Det er kjempe viktig at alle overholder smittevernreglene.

NB! Ikke gå på besøk dersom du har luftveissymptomer, hatt nærkontakt med smittede eller er i karantene. Er du usikker? Ring og snakk med avdelingene: Korttid/Rehab: 452 12 747. Somatikk langtid: 406 00 213 og Skjermet demens: 454 96 024

  • Forsøk å holde minimum en meters avstand til den du besøker, det er uansett fint å unngå tett ansikt-til- ansikt-kontakt.
  • Hold minimum én meters avstand til alle andre enn den du besøker.
  • Besøkende skal ikke oppsøke fellesareal.
  • Det er lov til å ha med gaver, blomster og mat.
  • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket.
  • Det kan være inntil 3 besøkende samtidig og besøk avgrenses til max 2 timer.
  • Besøkende skrives opp i besøksprotokoll i avdelingene.
  • Det kan være anledning å trille tur rundt Steigentunet på fine dager, eller møtes i Sansehagen, avtales på forhånd

Det er viktig at vi alle samarbeider om disse reglene, de er ment for å beskytte våre eldre og personalet i sykehjem.

Steigentunet Sykehjem ved Anne Lise og Diana