I forbindelse med en teknisk gjennomgang og kontroll av bassenget har vi funnet at fugene mellom flisene i bassenget mange steder er helt borte eller veldig nedslitt. Dette gjør at vi risikerer å påføre bassenget store skader om vi fyller i vann før utbedring. Det som da kan skje er at selve bassengflisene løsner og vi vil stå ovenfor en svært omfattende restaureringsjobb.

Bassenget vil derfor dessverre forbli stengt inntil videre.

Nå i første omgang må jobbes videre med å få nødvendig oversikt over omfanget av skadene og avklare hvilke tiltak som må gjøres før bassenget på nytt kan åpnes. Deretter må utbedringene gjøres og vi kan derfor pr nå ikke si noe sikkert om nårtid bassenget kan åpnes igjen over nyttår.