Skal du søke barnehageplass?
Søknadsfristen er 1. mars 2024 og søknaden må sendes inn digitalt.

Steigen kommune har et hovedopptak i året.
For søknader søkt etter fristen, gjennomføres det opptak gjennom hele året ved ledige plasser.

Søk om plass