Steigen Allhus ble bygget i 2014 og rommer stor idrettshall som kan deles opp i flere deler, kantine, garderober, taekwondo treningssal, skytebane og treningssenteret Fysiogym. Knut Hamsun videregående skole har også lokaler i Allhuset.


Steigen Allhus har egen facebookside: https://www.facebook.com/search/top?q=steigen%20allhus%20kf

For å få en smidig start ønsker vi at potensielle brukere sender inn søknad så raskt som mulig.
For å komme i gang med aktiviteten deres fra oppstart er søknadsfristen satt til den 20. august.

Hallen kan deles i 3 - så det er mulig å kjøre flere aktiviteter samtidig.
For at barn og ungdom i Steigen skal ha mulighet til å delta på aktivitetene ønsker vi et godt samarbeid med brukerne.
Priser for lag og foreninger (dvs frivillige org.);
1/3 av hallen koster kr. 100,- pr time.
2/3 av hallen koster kr. 200,- pr time.
3/3 - hele hallen koster kr. 300,- pr time

Endringer underveis avtales med driftsleder. Andre brukere bes ta kontakt på tlf eller på mail: anne.solberg@steigen.kommune.no

Mvh Anne Maria Solberg - Driftsleder i Steigen Allhus
Tlf: 990 35 609