Oversikten får du ved å trykke her.

For å få en smidig start ønsker vi at potensielle brukere sender inn søknad så raskt som mulig.
For å komme i gang med aktiviteten deres fra oppstart er søknadsfristen satt til den 6. august.

Samtlige brukere må benytte et standard søknadsskjema som dere finner her.

Hallen kan deles i 3 - så det er mulig å kjøre flere aktiviteter samtidig.
For at barn og ungdom i Steigen skal ha mulighet til å delta på aktivitetene ønsker vi et godt samarbeid med brukerne.
Priser for lag og foreninger (dvs frivillige org.);
1/3 av hallen koster kr. 100,- pr time.
2/3 av hallen koster kr. 200,- pr time.
3/3 - hele hallen koster kr. 300,- pr time

Endringer underveis avtales med driftsleder. Andre brukere bes ta kontakt. Åpningstidene for hallen blir publisert ved oppstart!


Mvh Morgan Nygård - Driftsleder i Steigen Allhus
Mobil til Allhuset: 916 22 503