-  Kommunal Kompensasjonsordning lokale virksomheter – runde 2, søknadsfrist 21.9.21.
Søknad leveres gjennom www.regionalforvaltning.no

https://www.steigen.kommune.no/kommunal-kompensasjonsordning-til-lokale-virksomheter-runde-2-2021.6402374-469692.html

 

- Tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene, søknadsfrist 30.9.21.
Søknad leveres gjennom www.innovasjonnorge.no

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-av-reiselivsaktiviteter/850-millioner-kroner-til-restart-av-event--serverings--og-reiselivsnaringene/