Kommunal Kompensasjonsordning lokale virksomheter – runde 4, søknadsfrist 21.11.21.
Søknad leveres gjennom www.regionalforvaltning.no

Steigen Kommune – tilskuddsrunde 4: Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer