Steigen kommunestyre fastsatte 16. desember 2022 forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg ( feieforskriften ) i Steigen kommune.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2023 og er kunngjordt i Norsk Lovtidend 3. januar 2023 kl. 14.45.

Forskriften er nå tilgjengelig hos Lovdata.

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feie- og tilsynstjenester med fyringsanlegg, Steigen kommune, Nordland - Lovdata