Følgende ble sagt om prisvinnerne:

Frivillighetsprisen:
Steigen kommune har den store gleden av å dele ut frivilligprisen til Gunn Elisabeth Nilsen og Torhild Nilsen.  
Gunn Elisabeth flyttet til Steigen i 1986 og startet opp søndagsskolen. I årene som kom startet hun opp S-klubben for barn fra 5.klasse og oppover, der barn og unge kunne føle seg velkommen og inkludert. Hun har lagt sine egne behov til side, og fokusert på at alle rundt henne har det bra. Det er mange som har søkt trygghet i henne, hvis det har problemer, eller bare trenger noen å snakke med. Gunn Elisabeth er en ildsjel i frivillighet, som i sine 36 år i Steigen har skapt en trygg og inkluderende arena for store og små i Menighetshuset på Leines.  
Ved sin side har hun hatt Torhild Nilsen. Torhild er også opprinnelig fra Kristiansand, men flyttet til Steigen i 1982. Torhild har bidratt på søndagsskolen i flere tiår og sammen bidratt til utallige basarer, julemesser møter og andre arrangementer har blitt gjennomført.  Gunn og Torhild har vært et tospann som har vært avhengige av hverandre for at hjulene har gått rundt, både når det gjelder frivillig arbeid for barn og voksne. 

Næringsprisen:
Steigen kommune har den store gleden av å dele ut næringsprisen til Gjert Are Valberg.
Gjert-Are Valberg er gründer, fotograf, journalist og forfatter. Han startet Nord - Norsk Ferdigplen i 1988 sammen med Finn Berstad. 
Mange ristet nok på hodet av hele prosjektet i sin tid, men bedriften har blitt en ubetinget suksess og produserer ferdigplen på tre ulike steder i Steigen. 
Gjert-Ares og Nord - Norsk Ferdigplens grunntanke om at Steigen har god beliggenhet midt i det nord-norske markedet, har vist seg å holde vann og vel så det. Med korte og intense vekstsesonger her nord er ferdigplen ganske riktig blitt et etterspurt produkt. 
Gjennom Nord - Norsk Ferdigplen og deres produkter kan man faktisk si at det er et lite stykke Steigen i mange kriker og kroker av vår flotte landsdel. 
I nominasjonen trekkes det også fram at mange unge steigværinger har kunnet takke Gjert-Are Valberg og Nord - Norsk Ferdigplen for sin første jobb og verdifull erfaring i en bedrift som er inkluderende og raus. 
Gjert-Are har også bidratt med å fremme Steigen og Steigensamfunnet gjennom sin mangeårige journalistkarriere og som lokal skribent. 
Han er nå bl.a. ute med boka «Foldværing med englevakt», om Harald Pedersen fra Nordfold. 
Gjert-Ares meritter strekker seg også utover dette – bl.a. med bidrag til drift av Helsetorget med sin kone Astri og sitt eget fotoatelier i samme lokaler.
Det er tid for at Gjert-Are Valberg blir hedret for sin mangeårige og mangfoldige innsats for Steigen og Steigens næringsliv. 

Kulturprisen:
Steigen kommune har den store gleden av å dele ut kulturprisen til Steigenkoret.
Jeg har også lyst til å benytte anledningen til å takke Steigenkoret. Dere er et utrolig flott kulturelt møtepunkt for stadig flere Steigværinger og at dere bidrar til å gi et flott kulturtilbud til Steigens befolkning. Selv en pandemi greide ikke å stoppe dere. Da mange stoppet opp i 2020, gjorde dere det motsatte. 
Med solid smittevern og kontinuerlig risikovurdering klarte dere i Koret å gjennomføre øvelser i store deler av tiden fra september 2020 og til i dag. 
Dere greide det det få greide, å gjennomføre julekonserter i både 2020 og 2021. 
Og jeg er svært glad for at dere endelig fikk arrangere Musikal-konserten dere så lenge har planlagt, med stor suksess og et svært fornøyd og underholdt publikum. Og som mye annet god kulturarbeid er bygget på i Steigen, var dette også et godt samarbeid mellom lokale krefter, kulturskolen og profesjonelle utøvere.  
Og hvis dere ikke har skjønt det, har jeg gleden her i dag, til å dele ut Steigen kommunes kulturpris for 2022 til Steigenkoret.