Streaming av kommunestyremøtet 15. desember 2022: https://companycast.live/player/1e29cyte/

Møtet starter kl. 09.00.