Streaming av kommunestyremøtet 14.12.2022 : https://companycast.live/player/9e94z67z/

Møtet starter kl. 09.00.