For å effektivisere og kvalitetssikre den årlige vannmåleravlesningen til de som har vannmålere i Steigen kommune, har vi tatt i bruk SMS-varsling.

Varsel om vannmåleravlesning sendes ut på SMS til deg som har oppgitt ditt mobilnummer i offentlige registre. Du vil bli bedt om å svare på SMS-meldingen og oppgi målerstand på din vannmåler.

Hvilke tall skal tas med på måleren? Se vedlagte bilder/forklaring under her:
Vannmåler 1.png

Vannmåler 2.png

Hvordan ser SMS-meldingen ut?

Se vedlagt illustrasjonsbilde:
Vannmåler 3.png

Har du ikke oppgitt mobilnummeret i offentlige registre, vil du få avlesningskort i posten. Da fyller du ut målerstanden er og returnerer det i posten til oss, eller ved innlevering på servicekontoret. Det er også mulig å rapportere inn målerstanden på nett gjennom nettsiden: www.leseav.no Det er viktig at du gir oss tilbakemelding på målerstanden slik at vi får fakturert rett gebyrbeløp på vannet.

REGISTRERING AV MOBILNUMMER

I og med det er lettere for både deg og oss at målerstand sendes pr SMS, kan du registrere ditt mobilnummer i følgende registre:

www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon
www.varslemeg.no

BEDRIFTER

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på www.varslemeg.no da mobilnummer til bedrifter ikke kan hentes inn fra andre kanaler.

ANDRE SPØRSMÅL OG VED EVT FEIL

Dersom du mottar en SMS som du mener er sendt til deg ved en feil, ber vi deg om ikke å svare på den. Du kan ikke varsle om feil på SMS-meldingen du har fått, da det ikke er en kommunikasjonskanal. Ved feil eller har du andre spørsmål vedrørende vannmåleravlesnigen, ta kontakt med Steigen kommune v/Abdelkadir Annafous på mail abdelkadir.annafous@steigen.kommune.no eller ring på mobil: 455 01 035, eller send brev (Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283  Leinesfjord).