I regionen er det hvert år behov for 200 nye fosterhjem. Barna som bor i fosterhjem er som alle andre barn – de er forskjellige. Derfor trenger vi også mange ulike hjem for å finne riktig familie til hvert enkelt barn. Nå i desember er det 25 barn i region nord som venter på et nytt sted å bo.

 https://ny.bufdir.no/fosterhjem/

Bufetat .jpg