Dato: 30/11, 7/12, 14/12 og 21/12 kl. 12-15. 

Sted: Helsestasjonen på Steigentunet. 

Hva: Du kan vaksinere deg mot korona, influensa og pneumokokker(lungebetennelse).


Koronavaksinasjon: Alle over 18 år kan nå få sin 4. dose med koronavaksine, dette inkluderer nå helsepersonell. Alle over 65 år og alle i alderen 18-64 år med underliggende sykdom, anbefales å ta 4. dose. Mer om koronavaksinasjon an leses her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Influensavaksine: Anbefales til helsepersonell og risikogrupper. Gruppene kan leses her: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Pneumokokkvaksine(lungebetennelse): Ny vaksine anbefales for risikogrupper hvert 6. år for alle >64 år og utvalgte risikogrupper.