Link til streaming av kommunestyremøtet 20.09.22 - merk at møtet starter kl.10.30 (pga. befaring): https://companycast.live/player/28e564i2/