Det er åpnet for at flere grupper kan få sin 4. koronavaksine.  
Når kan du vaksineres?  
Minst 4 måneder etter forrige vaksinedose 
Vent minst 3 uker og helst 3-4 måneder etter gjennomgått covid-19-infeksjon 
Du kan vaksineres mot korona, influensa og pneumokokker(lungebetennelse) samtidig under høstens "influensa-vaksineringsdager" – Planen for høstens influensavaksinering annonseres snart. Følg med på kommunens hjemmesider. 
I tillegg er det mulig å bestille tidspunkt for koronavaksine utenom dette ved å kontakte Steigen legesenter på telefon 75784860.
 
Hvilke grupper kan nå vaksineres med en oppfriskningsdose (4. dose)?  
Sykehjemsbeborere 
Alle > 65 år 
Aldersgruppen 18-65 år med underliggende sykdom (se liste her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/ )  
Aldersgruppen 12-17 år med en egen liste over underliggende sykdom (se listen her: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/ )  
Gravide anbefales en oppfriskningsdose i 2. eller 3. trimester 
OBS: For noen vil dette være dose nr. 5, det gjelder særlig personer med alvorlig svekket immunforsvar