Anleggsarbeidet med den nye lavbrua fra Ålstadøya til Engeløya er godt i gang og entreprenøren kommer i en ny periode hvor de installerte stålrør støpes ut med betong.

I den forbindelse er det i perioden 16.09.2022 – 30.10.2022 nødvendig å stenge lavbrua i perioder inntil 20 minutter mandag til lørdag mellom kl 10:00 og 19:00.

Det legges til rette for at kollektivtrafikken og «rushtiden» om ettermiddagen skal gå mest mulig uhindret. For å oppnå best mulig forutsigbarhet tilstrebes det å starte stenging kun ved hele og halve klokkeslett. Utrykningskjøretøy kan passere til enhver tid.