Vi gleder oss over at Steigen Kommunes Kultur- og Næringsfond i år kunnet bidra med støtte til et bredt utvalg av prosjekter både innenfor kultur og næring, som vil være til glede og nytte for Steigen-samfunnet framover.

Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er noe midler igjen i fondet, og at det fortsatt er mulig å søke på disse.

Til informasjon er fondets saldo pr. d.d. kr. 27.647.

Søknad må leveres på regionalforvaltning.no – og de mottas løpende (ingen søknadsfrist).

Søknader vil vurdere iht. fondets vedtekter, som finnes under «næring» på www.steigen.kommune.no.

For spørsmål/veiledning:

Ta gjerne kontakt med Næringsrådgiver Sølvi Lemstad Hiller på epost: solvi.lemstad.hiller@steigen.kommune.no eller mobil: 91114550